Liptovský Mikuláš

Veľké poďakovanie ľuďom so "širokým" srdcom...

Chceme sa veľmi poďakovať každému, kto sa zapojil do hlasovania, pomoci, či zberania hlasov...
Obidva projekty prešli: ZŠ v Širokom získala 2341 hlasov (2. miesto v kategórii SPPoločne pre domovinu) a je to na viacúčelovú externú učebňu, enviroprogram, úpravu exteriéru... a MŠ v Širokom pre detské ihrisko získala 2547 hlasov (5. miesto v kategórii SPPoločne pre ľudí).  Tu sú výsledky hlasovania.

Roľnícka nedeľa

V nedeľu 30. septembra 2012 navštívi Novú Baňu arcibiskup p. Cyril Vasiľ SJ, bude s farským spoločenstvom sláviť svätú omšu poďakovania za úrodu. Svätá omša tradičnej roľníckej nedele sa začne o 10.00 hod. vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie.

Jednoduchými očami...

Nennolina Meová. Dievčatko z Ríma, ktoré postupne spriadalo pavučinu lásky vo svojom detskom srdci. Pre nás menej známa, Talianom blízka kandidátka na blahorečenie. Zomrela ako sedemročná na rakovinu kostí. Autor Luigi Borriello OCarm zozbieral jej lístočky, korešpondenciu Ježišovi počas prípravy na prvé sväté prijímanie. Zbierka jej lístočkov pod názvom Jednoduchými očami (Žilina:Kongregácia školských sestier sv. Františka, 2011)

Čítať ďalej...

"Široký" prierez zo Širokého 2

Pánovi je známa každá vedomosť, svojím pohľadom všetko pozoruje a odhaľuje stopy, čo vedú k veciam ukrytým...

(porov. Sir 42,19)

S pohľadom upretým na Pána sa aj naďalej snažíme s vďakou v srdci prežívať ďalšie dni so všetkými, ku ktorým nás Pán posiela. V skratke vám ponúkame pohľad na naše posledné mesiace...

Adventná duchovná obnova s celonočnou adoráciou

"Hľa stojím pri dverách a klopem ..." (Zjv 3. 20)

Pán v týchto dňoch adventnej prípravy klopal na naše srdcia počas duchovnej obnovy spojenej s celonočnou adoráciou v dňoch 17. - 18. 12. 2011. Božie slovo nám prišli ohlásiť mladí zo Spoločenstva pri KU. Ďakujeme. Klik na video a fotogalériu 

 

Doplnkové informácie