Leto v Lomničke i mimo nej

S príchodom letných prázdnin sa začali priestory nášho centra zapĺňať ešte viac, ako obyčajne. Aby sme to mohli zvládnuť, už pred prázdninami sme sa snažili vytvoriť si nejaký „plán“ aktivít, ktoré by bolo možné realizovať a nezabúdali sme ani na priestor pre spontánne akcie a stretnutia s deťmi a mladými. Ako to už býva, okrem nášho plánovania a vkladu je tu aj Boží plán a réžia, cez ktorú nám chce Pán žehnať a veru aj žehnal.

 

Európska komisia odštartovala v tomto roku Európsky rok dobrovoľníctva a u nás si toto leto dobrovoľníci s otvoreným srdcom doslova podávali kľučku. Veľmi ďakujeme Bohu, že nám pomáhal cez našich stálych dobrovoľníkov Katku, Veroniku a Peťa a cez sestru Janku, Dominiku, Blanku, Katku, Bohdanku, Milku, Tomáša, bohoslovcov Matúša a Tomáša, Petra a Báru, ktorí s nami a hlavne s deťmi strávili niekoľko dní a zapojili sa tam, kde to bolo potrebné. Pre decká boli takéto zmeny veľmi stimulačné a často už skorého rána čakali pred bránou centra na to, čo sa bude v tento deň diať. Zároveň sa v týchto mesiacoch začala aj oprava nášho kostola, ktorý je zasvätený sv. Kataríne, preto je aj tam každá ruka dobrá. Pomáhajú nielen muži, ale horlivo sa zapájajú aj miništranti.

Leto sa začalo púťou k levočskej Panne Márii. Na púť sa napriek nie veľmi peknému počasiu odhodlali štyria mladí v sprievode pána farára a sestry Viktórie. Počas cesty sme si mohli hlbšie priblížiť putovanie Panny Márie k Alžbete a tiež obetovať aspoň trochu zo svojich síl a pohodlia.

V centre sa striedali chlapci pri stolnom tenise a kalčete, menšie aj väčšie deti hrali rôzne hry, ktoré ich naučili Blanka z Brna a Dominika, tancovali eRko tance alebo sa venovali kresleniu či pozeraniu rozprávok, mladí mali záujem o volejbal alebo sa len tak rozprávali. Ak to počasie dovoľovalo, už sa deti vypytovali, kedy pôjdeme „po lunky“, t. j. na lúku. Neskôr Peťo s deťmi urobil nad Lomničkou malú hrádzu a začali sme chodiť „plávať“. Niektorým to naozaj šlo celkom dobre, nakoľko to naša hĺbka vody dovoľovala ?. To boli teda naše denné prímestské tábory ?.

Keďže sa nám aj tento rok podarilo získať cez projekty Ministerstva kultúry a Úradu vlády financie na aktivity s deťmi, znova sme sa vybrali na detský tábor do Važca. Na prvom turnuse boli naši miništranti, doprevádzal nás pán kaplán Martin Majda a vypomáhal miništrant Tomáš z Podolínca. Chlapci okrem hier, ako sú futbal či ping pong, mali veľkú radosť z hojdačiek ?, ale navštívili sme aj Važeckú jaskyňu a nezabudnuteľné štvorkolky na Štrbskom Plese, čo mali ako odmenu za celoročné snaženie sa pri oltári i mimo neho (napr. aj pri oprave kostola). Chlapci si urobili super tričká a farbami na sklo milé obrázky, pozreli si dobrodružný film, stihli opekačku a popri tom všetkom bolo jadrom programu aj duchovné zastavenie sa a sv. omše, aby chlapci rástli nielen do sily tela ale aj ducha.

Druhý turnus tábora bol určený pre mladšie deti zo spevokolu. Oproti ostrieľaným miništrantom to bol celkom iný tábor, keďže niektoré deti po prvý krát v živote videli vlak a boli niekde bez rodičov. Preto bolo potrebné, aby tých, ktorí na deti dozerajú bolo viac. Každý deň k nám dochádzala teta Katka, iná Katka bola s nami 3 dni a nechýbali ani Veronika a Peťo. Aj tu mali deti zážitok z jaskyne, boli sme na ihrisku (hitom opäť hojdačky), školili  si hlásky novými pesničkami, opiekli sme si špekáčiky a urobili tričká, ale novinkou bola návšteva našich sestier z Okoličného s 21-členným doprovodom Rómov, aby sa mohli spoznať a navzájom sa predstaviť tancom a piesňami. Deti z Okoličného mali pripravený aj krátky program, kde ukázali svoje nadanie aj na recitovanie básničiek. Pri tej príležitosti nás prišiel pozrieť náš pán farár Janko Záhradník, ktorý nám odslúžil sv. omšu. Deťom sa na tábore veľmi páčilo, tešia sa, že majú nové skúsenosti.

V Lomničke máme aj deti, ktoré nemôžu ísť na pobytový tábor, preto sme sa rozhodli, že urobíme výlet pre štyri dievčatká, ktoré chodia do špeciálnych tried, ale ktoré sú veľmi chtivé a v rámci svojich možností aj snaživé. A tak sme sa so Simonkou, Maruškou, Michalkou a Martinkou odviezli do Ždiaru, kde je veľmi pekné ihrisko s preliezačkami a hojdačkami. Už cestou tam sa v aute začal spev, ktorý sa skončil až pri návrate domov ?. Aj keď chvíľami každá spievala svoju vlastnú pieseň, radosť bola spoločná. Trošku sme sa tam aj poprechádzali po prírode, najedli, kúpili nanuky a poobede sme sa pobrali späť.

Štyria miništranti boli na miništrantskom tábore, ktorý organizovala Spišská Kapitula a na ktorom boli miništranti aj z iných farností. Chlapcom sa program veľmi páčil a aj to, že boli prijímaní aj ostatnými účastníkmi a nadviazali nové priateľstvá.

Nášmu spevokolu sa podarilo zapojiť sa do rómskeho festivalu Festrom, ktorý sa uskutočnil v Čičave. Išli sme tam troma plne obsadenými autami. Ako doprovod sa k nám s gitarou a spevom pridala sestra Janka z Kremnice a naša kamarátka Milka z Košíc, ktorá aj viedla zbor ako dirigent a tak pomohla k ozaj krásnemu prevedeniu piesní. Mladí pred festivalom pilne nacvičovali a tak ich potešilo, že sa im potom dobre spievalo. V tom čase bola u nás aj Bohdanka z okolia Bratislavy, ktorá s deťmi trávila čas nielen na lúke či pri potoku, ale bola aj super kamarátkou našim dospievajúcim dievčatám a roztlieskávačkou na Festrome ?.

V Gaboltove sa konala už tradičná púť Rómov, na ktorej sme sa zúčastnili aj my s jedným autobusom veriacich, ktorých viedol náš pán farár. Tak aj dospelí mali možnosť duchovne pookriať a povzbudiť sa vo viere.

Začala sa séria stretnutí pre mladé ženy a dievčatá o výchove k zdravej reprodukcii založenej na kresťanských zásadách, ktoré vedie MUDr. František Orlovský. Malá skupinka žien sa tak učí lepšie poznávať fungovanie svojho tela a poznávajú dary v sebe, ktoré sú hodné toho, aby boli rozvinuté do krásy podľa Božieho zákona.
Bohoslovec Matúš sa pripojil ku kňazom, chlapom a miništrantom pri oprave kostola. Stavalo sa lešenie, maľovala strecha aj fasáda, obkopávalo sa, urobila sa vodovodná prípojka, dali nové okná, el. vedenie a ozvučenie...a upratovalo sa (aby aj ženy mali nejaký podiel ?) ...a znova lešenie zvnútra, maľovanie... je toho ešte veľa na dokončenie a aj preto sa sv. omše provizórne presunuli aj do nášho pastoračného centra. Tešíme sa aj nové lavice, a ak Boh požehná cez štedrosť ľudí, tak aj na novú dlažbu.

Aj tento rok nás prišiel pozrieť bohoslovec Tomáš z Prahy a priviedol so sebou aj mladú rodinku. Okrem pomoci pri kostole či pri hrách s deťmi nás Tomáš povzbudil aj tým, že stále nosí Lomničku vo svojom srdci. Mal pre nás sestry a kňazov pripravené zamyslenie sa nad rómskym národom, čo je pre nás veľmi cenné vedieť, ako sa na nich dívajú tí, ktorí s nimi síce nežijú každodenne, ale ktorí ich majú radi.

Kňazi s chlapcami začali horlivo pracovať aj na úprave terénu pre ihrisko, ktoré bude na dvore pri našom centre. Ešte to nie je dokončené, takže prvé hry na ňom začnú až v čase vyučovania.

Vzácnou udalosťou v našej komunite bola aj návšteva pátra Eliasa Vellu, ktorý sa u nás zastavil na jeden večer so svojim verným doprovodom Gitkou a Broňou. Páter Vella sa pomodlil za nás aj za Lomničku. Veríme, že to nebola jeho posledná návšteva u nás...

Aj počas týchto prázdnin sa sestry z našej komunity zúčastnili aj iných aktivít mimo Lomničky. Sestra Jacoba bola na františkánskom tábore Gifra, ktorý je určený mladým od 15 rokov a sestra Pavla bola aj s početnou skupinou detí z Podolínca na tábore Fra Angeli, ktorý je do 15 rokov. Sestry majú vždy radosť zo spolupráce s našou františkánskou rodinou a je to pre nás aj istá forma zmeny.

Deň pred začatím nového školského roka sme sa spolu s mladými boli rozlúčiť s prázdninami opekačkou v krásnej prírode nad Lomničkou. Prišla aj Katka a miništranti z Podolínca Maroš a Tomáš. Bolo to príjemné popoludnie, nechýbali špekáčiky a slaninka a hlavne dobrá nálada.

Na záver chceme poďakovať Pánovi, že nám dáva najavo svoju lásku a pomoc a že sme s deťmi mohli prežiť veľa radostných chvíľ a zmysluplne prežiť čas, ktorý nám dáva na oddych. Vďaka aj všetkým tým, ktorí prišli osobne, a aj tým, ktorí nás podporujú modlitbami. Nech vám všetkým Pán odmení vaše námahy a obety a daruje vám pokoj.

Doplnkové informácie