Krížová cesta z Posolstva Svätého Otca Benedikta XVI. k 26. svetovému dňu mládeže 2011

Koľkí ste si už čítali toto posolstvo? Koľkí ste sa ním už modlili? Prijmite pozvanie sestier z komunity Nová Baňa pomodliť sa túto krížovú cestu slovami Svätého Otca.

Modlitba krížovej cesty (doc formát) ako príprava na Svetový deň mládeže v Madride (video) .

Doplnkové informácie