Radosť prežívania v spoločenstve

V dňoch 22. - 23. 1. 2010 sme sa potešili spoločenstvu dievčat, ktoré nás prišli navštíviť spolu so sestrou Pavlínkou. S radostným záujmom načúvali o činnosti našej provincie, taktiež o živote ľudí v Kazachstane a Kirgizsku, ako aj o misijnej práci našich sestier v týchto krajinách. Prejavili záujem o prácu s Božím slovom, ktoré vie dodať silu a radostný zápal do všedných dní našich životov ktoré nás otvára pre nové vízie a horizonty. Dievčatá nás potešili svojou prítomnosťou na modlitbe breviára a spevom na sv. omši. Navzájom sme sa obohatili a ďakovali za dar spoločenstva. Bol to plodný čas prežitý s Pánom, nikomu nechýbala radosť a úsmev na tvári. s. Teofila, OSF Pozrite si foto záznam.

Doplnkové informácie