Návšteva v Okoličnom

Mesiac máj je v Cirkvi oddávna mesiacom Panny Márie. V rámci úcty k našej nebeskej Mame do našej komunity 5. mája zavítali deti 1. – 3. ročníka zo ZŠ v Liptovskom Mikuláši spolu s učiteľkou náboženstva a p. vychovávateľkou. Spolu s deťmi sme oslávili loretánskymi litániami a spevmi P. Máriu, poprechádzali sme sa a nechýbali v záhrade ani naháňačky a pletenie venčekov z púpavy...   Na fotkách môžete nahliadnuť do našej kaplnky i záhrady a modlitbou podporiť deti Liptova...

 

Doplnkové informácie