Prvé sľuby

„Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!“
                                                     (Jn 15, 9)
Tieto slová zo sv. Evanjelia sa čítali 21. augusta 2010 o 11.00 h v kaplnke Školských sestier sv. Františka v Okoličnom, keď sestra Soňa povedala svoje áno Bohu za prítomnosti sestier, príbuzných a veriacich. Týmto potvrdila, že sa dáva výlučne do služby Bohu a Cirkvi. Svoje sľuby skladala do rúk provinciálnej predstavenej s. Magdalény Sumilasovej. Po slávnostnej sv. omši bol pre pozvaných hostí pripravený obed, po ktorom nasledoval krátky duchovno-kultúrny program pripravený jej spolusestrami. Bol to milostivý čas nielen pre s. Soňu, ale pre všetkých, ktorí sa tejto slávnosti zúčastnili (viď foto).  

Doplnkové informácie