Stretnutie v Okoličnom

Viete, že ste chrámom Ducha Svätého? A viete, že ste vbudovaní do Cirkvi?

V duchu týchto slov sa nieslo aj naše stretnutie, ktoré sa konalo v Okoličnom od 18. do 22. augusta. Na toto stretnutie prišlo 17 dievčat z celého Slovenska. Celá téma sa niesla v duchu stavby. Už od začiatku sme postavili základ, ktorý mal symbolizovať Krista ako základ nášho života. Postupne sme prikladali aj tehly, v našom prípade kamene, ktoré predstavovali naše vloženie sa do stavby, t. j. do Cirkvi. V závere sme postavili strechu, ktorá bola urobená z kríža, aby sme nezabudli na to, kam majú smerovať naše ciele a kroky a taktiež, že kríž je našou súčasťou a cestou do neba.
Máme radosť z toho, že sme sa mohli stretnúť a spoznať bližšie. Ak chceš si priblížiť čas nášho stretnutia, pozri si foto tu
sestra Rút Wink

Doplnkové informácie