Duchovné cvičenia v Okoličnom

V čase od 19.2. - 25.2. 2012 sa uskutočnili v komunite sestier v Okoličnom duchovné cvičenia organizované našou provinciou. Spolu s väčšou časťou sestier miestnej komunity tu svoje duchovné cvičenia prežilo aj ďalších jedenásť sestier z iných komunít.

Pozvanie na tieto duchovné cvičenia prijal exercitátor vdp. Ján Kušnír SVD. Ďakujeme mu za obohacujúcu tému duchovných cvičení „Putovanie s Jozefom Egyptským“, za duchovné sprevádzanie sestier a za príklad vlastného života s Bohom. Z myšlienok, ktoré oslovili sestry:

♦ Človek je ako pútnik, musí sa vydať na cestu. V prvom rade, musí opustiť všetko.

♦  Povolanie je dar Božej lásky.

♦   Kto má pokoj v sebe, odovzdáva tento pokoj druhým.

♦  Treba sa veľa modliť, treba sa stále modliť.

♦   Aj staroba je pekná, je od Pána Boha.

♦  V láske spočíva dokonalosť.

♦  Dôvera je najvzácnejší a najkrajší dar lásky.

♦  Jozef Egyptský zostal s Bohom a Boh zostal s Jozefom.

♦  Boh od nás žiada, aby sme boli verní. Boh nám pomáha na ceste vernosti. 

Doplnkové informácie