Vďaka za mimoriadne rehoľné jubileum

V sobotu  26.  augusta  2012  sme  v komunite  sestier  v Okoličnom slávili významné rehoľné  jubileum  S.M.  Leony  Kajanovej  -  75. výročie od zloženia sľubov.  Slávnosť začala  sv.  omšou,  počas  ktorej  sestrička  obnovila  svoje  rehoľné  sľuby.  V  kázni miestny  pán  dekan  vyzdvihol  nevšedné  jubileum  a hodnotu  vernosti,  ktorá  je  v dnešnej dobe  „nemoderná“. 

Oslava  pokračovala  gratuláciou  a spoločným  stolovaním  v kruhu domácich  sestier  a sestier  z viacerých  komunít  provincie.  Slávnosť  sa  niesla  v duchu františkánskej jednoduchosti a srdečnosti, ale aj humoru, ktorým naša sestrička oplýva aj vo vyššom veku. 

Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela,

čo jediný koná zázraky.

Jeho vznešené meno nech je velebené naveky

a jeho velebou nech sa naplní celá zem. Staň sa! Amen!

             (Žalm 72, 18-19)

Doplnkové informácie