Okoličné

Kláštorná 35, Okoličné
031 04 Liptovský Mikuláš
044/552 6365 - vrátnica
mobil 0903 982961 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Poslanie:
• formácia noviciek
• služba vo farnosti
• práca s mládežou
• služba modlitby a obety
• starostlivosť o staré a choré sestry

Výlet na Čierny Váh

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka nášho Slovenska, oroduj za nás.
Presne na tento sviatok sme sa spolu s otcom Šverhom, vojenským dekanom  a rodinkami z okolia vybrali na malý výlet na Čierny Váh. Keď sme prišli na dané miesto, mali sme o 10:30 h svätú omšu, ktorú celebroval otec Šverha. Po sv. omši sme sa vybrali na lúku, kde na nás čakal teplučký guľáš a vynikajúci čaj. Po posilnení tela prišiel rad na športové zdatnosti. Deti, ale aj rodičia, sa mohli zahrať s loptou, alebo prejsť labyrint so zaviazanými očami. Dokonca svoje umelecké cítenie mohli rodičia spolu so svojimi ratolesťami prejaviť stavaním malých lodiek, ktoré sme napokon spúšťali dole Váhom . Svoju zdatnosť v spúšťaní lodiek ukázala aj naša sestra Julka.
Bol to krásny čas strávený v spoločnosti Božích ľudí . Vďaka Ti, Pane, za Tvoje stvorenie, za moju sestru a môjho brata.  viď. foto
Sestra Rút

Stretnutie v Okoličnom

Viete, že ste chrámom Ducha Svätého? A viete, že ste vbudovaní do Cirkvi?

V duchu týchto slov sa nieslo aj naše stretnutie, ktoré sa konalo v Okoličnom od 18. do 22. augusta. Na toto stretnutie prišlo 17 dievčat z celého Slovenska. Celá téma sa niesla v duchu stavby. Už od začiatku sme postavili základ, ktorý mal symbolizovať Krista ako základ nášho života. Postupne sme prikladali aj tehly, v našom prípade kamene, ktoré predstavovali naše vloženie sa do stavby, t. j. do Cirkvi. V závere sme postavili strechu, ktorá bola urobená z kríža, aby sme nezabudli na to, kam majú smerovať naše ciele a kroky a taktiež, že kríž je našou súčasťou a cestou do neba.
Máme radosť z toho, že sme sa mohli stretnúť a spoznať bližšie. Ak chceš si priblížiť čas nášho stretnutia, pozri si foto tu
sestra Rút Wink

Prvé sľuby

„Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!“
                                                     (Jn 15, 9)
Tieto slová zo sv. Evanjelia sa čítali 21. augusta 2010 o 11.00 h v kaplnke Školských sestier sv. Františka v Okoličnom, keď sestra Soňa povedala svoje áno Bohu za prítomnosti sestier, príbuzných a veriacich. Týmto potvrdila, že sa dáva výlučne do služby Bohu a Cirkvi. Svoje sľuby skladala do rúk provinciálnej predstavenej s. Magdalény Sumilasovej. Po slávnostnej sv. omši bol pre pozvaných hostí pripravený obed, po ktorom nasledoval krátky duchovno-kultúrny program pripravený jej spolusestrami. Bol to milostivý čas nielen pre s. Soňu, ale pre všetkých, ktorí sa tejto slávnosti zúčastnili (viď foto).  

Návšteva v Okoličnom

Mesiac máj je v Cirkvi oddávna mesiacom Panny Márie. V rámci úcty k našej nebeskej Mame do našej komunity 5. mája zavítali deti 1. – 3. ročníka zo ZŠ v Liptovskom Mikuláši spolu s učiteľkou náboženstva a p. vychovávateľkou. Spolu s deťmi sme oslávili loretánskymi litániami a spevmi P. Máriu, poprechádzali sme sa a nechýbali v záhrade ani naháňačky a pletenie venčekov z púpavy...   Na fotkách môžete nahliadnuť do našej kaplnky i záhrady a modlitbou podporiť deti Liptova...

 

Zo zákulisia jednej komunity...

Vyberáme len zopár odpovedí rôznych sestier na rozličné otázky. Podotýkame, že sestry ani najmenej netušili, čo tým sledujeme...

Čo Vás podnietilo uvažovať o duchovnom povolaní?
Ako odpovedali tie skôr narodené?

  • "Prvýkrát som sa stretla so sestrami na škole. Bolo to v rokoch 1947-1948. Veľmi rada som chodila do kostola a modlila sa. Nevedela som si predstaviť nič krajšie, ako byť rehoľnou sestrou."
  • "Keď som mala 16 rokov, moje dve sestry už boli v kláštore. Tešila som sa z nich, ale vôbec ma nenapadlo, že aj pre mňa bude mať Pán tú istú cestu. A potom to prišlo, len tak a vedela som, že Pán ma volá. Bolo rozhodnuté."

Čítať ďalej...

Doplnkové informácie