Ďalší kurz alfa Smile

Pozývame všetkých mladých (SŠ, VŠ) z Prešova a okolia na evanjelizačný Kurz ALFA do Komunitno-pastoračného centra Jána Pavla II. na Švábskej 22 v Prešove. Začíname 5.2.2010 (piatok) v čase od 19:30 do 22:00 hod. Stretnutia trvajú 3 mesiace, vždy v piatok večer v rovnakom čase. Tešíme sa na vás! Smile


ČO JE KURZ ALFA?
Evanjelizačný kurz. Je to otvorená šanca pre každého, kto chce spoznať, alebo prehĺbiť kresťanskú vieru.
AKO PREBIEHA?
Každé stretnutie začína pohostením. Nasledujú zábavné aktivity zamerané na vzťahy. Po nich krátka modlitba s piesňami a téma. Nechýba ani priestor na sebavyjadrenie počas diskusie v malých skupinách. Na jednotlivých stretnutiach prechádzame tematickú sériu, ako napr.: "Kto je Ježiš?", Alebo "Prečo a ako sa modliť?" a pod.
KOĽKO STOJÍ  KURZ?
Je zadarmo. Môžete však dobrovoľne prispieť na občerstvenie.
Nech sa páči, nahliadnite: foto

Doplnkové informácie