Den otvorených dverí v CVČ Jána Pavla II

Nový školský rok sestry v  v Prešove začali už v nedeľu 4. septembra "Dňom otvorených dverí", kde  toto centrum navštívilo 300 detí, mladých i dospelých. Po nádhernom privítaní, dobrej atmosfére i ponuke zaujímavých útvarov, či dobrého občerstvenia  sa   prihlásilo oveľa  viac záujemcov  do záujmových útvarov ako minulého roku.Toto centrum  sa venuje kultúrnej , športovej, estetickej vzdelávacej a duchovnej formácií človeka. Je to pre nás veľký dar od Boha, že toto centrum vzniklo!
Ďakujeme Bohu, že si nás používa a máme z toho radoť! Pozri video

Doplnkové informácie