Deň zasväteného života v Prešove

2.2.2012 večer, keď  sa sestry vrátili zo svojich služieb, stretli sa pri spoločnej modlitbe v kaplnke sv. Františka z Assisi, kde všetky chválili Boha za dar povolania a ďakovali a prosili  za vernosť až do konca. Celá komunita sa tešila z tohto daru aj pri  spoločnej oslave.

 Na druhý deň naše Komunitno – pastoračné centrum bl. Jána Pavla II. navštívilo večer asi 70 mladých na formačnom stretnutí kurzu Beta. Téma tohto večera bola  : "Dar  duchovného povolania".

Po úvodných aktivitách a občerstvení   sa mladým predstavili deti a mladí z divadelného krúžku, ktorý vedie sr. Eva. Zahrali scénku o rehoľnej sestre. Bol to dobrý úvod k téme, ktorá odznela po dobrej spoločnej modlitbe chvál. Sr. Helena   hovorila o dare duchovného povolania ako o spoločnom dare pre všetkých. Netýka sa len zasvätených jednotlivcom, ktorých povolal Boh, ale my všetci potrebujeme tento dar Cirkvi. Mladí sa dozvedeli o viacerých možnostiach zasvätenia sa Bohu, o správnych motívoch povolania i o tom ako rozlíšiť  svoje povolanie. Sestra Bernadeta, Eva a Jana povedali svedectvo o svojom povolaní a spontánne vyjadrovali radosť z toho, že si ich Boh takým jedinečným spôsobom našiel a zavolal. Na záver  naši mladí reagovali na sondu a delili sa v malých skupinách.

Možno  chcete na našu sondu zareagovať aj Vy, tak Vám ju  tu ponúkame:

Ako reaguješ, keď niekto z Tvojho  okolia ide do rehole, alebo za kňaza?

a/ tešíš sa
b/ zvažuješ  nad tým, či je to dobrý krok
c/ neuznávam takéto rozhodnutia
d/ ak  reaguješ  ešte inak – vysvetlí

Stretnutie sme ukončili modlitbou za nové duchovné povolania.

Pozri

 

Doplnkové informácie