Kvetná nedeľa v Komunitno - pastoračnom centre bl. Jána Pavla II.

Pašiami, ktoré pekne zaspievali mladí muži v KPC sme na kvetnú nedeľu vstúpili do Veľkého týždňa.

 

V túto nedeľu sme aj všetkým, ktorí sa zúčastnili na svätých omšiach rozdali a pripli biele stužky a tým sme vyjadrili  náš postoj k počatému životu.

Doplnkové informácie