Ktosi Ťa volá!

Duchovná obnova pre dievčata (od 15 do 30 rokov) sa uskutoční v Komunitno - pastoračnom centre bl. Jána Pavla II. od14.7.2013 (večera) do 16.7.2013 (večera). Hlavná téme stretnutia: "Ktosi Ťa volá!"
 
Budeme sa spolu zamýšľať nad otázkami povolania k životu, k láske, do manželstva i do zaväteného života. Budú tu nielen zaujímavé prednášky, aktivity, práca v skupinách, sv. omše, možnosť sviatosti zmierenia a poradenstva s kňazom, adorácie,  flimy, zaujímavé aktivity a rozhovory so sestrami františkánkami.
 
Za ubytovanie a stravu možno dať dobrovoľný príspevok.
 

Doplnkové informácie