Krása ženy 2013

Konferencia, ktorú katolícke spoločenstvo Marana Tha z Prešova v spolupráci s CVČ bl. J.P.II v Prešove organizuje každoročne koncom augusta v Prešove pod názvom „Krása ženy", je duchovná obnova venovaná ženám, ktoré chcú rásť vo svojej ženskej identite, duchovne sa rozvíjať a objavovať svoje jedinečné miesto na tom mieste, kde sú - v rodinách ako dcéry, manželky, matky, slobodné, vdovy.

 

Na doterajších ročníkoch sme hostili prednášajúce ako napr. Madeleine Rivest z Kanady, sestry z Renewal Ministries z USA, z evanjelizačnej školy sv. Marka z Poľska, Annu Sej z hnutia Magnifikat z Poľska, sestru Dariu z Komunity blahoslavenstiev, Susie Eisenhardt z komunity Návrat k Pánovi z Rakúska, Hanu Šimčíkovú zo spoločenstva Dom Júdov zo Sabinova, Jenny Baker z Anglicka a Dr. Mary Shaw z USA. Tento rok privítame tím, ktorý ohlasuje a vyučuje Teológiu tela od bl. Jána Pavla II.

 

TÉMA - TEOLÓGIA TELA od bl. J.P.II

Teológia tela bl. Jána Pavla II. je viac než len úvahy o sexe a manželskej láske. Je

o znovuobjavení celej existencie, o zmysle života. Kristus nás učí, že zmyslom života je milovať tak, ako miluje On (viď. Jn 15,12). Jedna z najdôležitejších pápežových myšlienok je, že Boh toto povolanie milovať tak ako miluje On, vpísal do našich tiel, keď nás stvoril ako mužov a ženy a nabáda nás, aby sme sa stali jedným telom (viď. Gn 2,24). To, čo sa z pápežovej teológie tela dozvedáme, je preto dôležité tak pre manželstvo a kresťanské povolanie manželov a manželiek, ako aj pre človeka všeobecne, aby porozumel sebe a jeho bytiu vo svete. Mnoho kresťanov žije s názorom, že ich telo je základnou prekážkou duchovného života. Naproti tomu zasa naša kultúra preceňuje telo a sex.

Akú má moje telo hodnotu? Čo mi hovorí? Ako s ním vstupujem do vzťahov? Ktoré neviditeľné veci odráža? Počas tohtoročnej konferencie vás pozývame zamyslieť sa nad mnohými podobnými otázkami.

 

HOSTIA - PREDNÁŠAJÚCI

Tím zameraný na propagáciu Teológie tela od bl. J.P.II.

 

TERMÍN

29.august 2013 - 31. august 2013

Začiatok 29.8.2013 o 16.00 hod. (registrácia od 15.00 hod.)

Záver 31.8.2013 o 16.00 hod. (presnejší program neskôr)

MIESTO KONFERENCIE

Komunitno - pastoračné centrum bl. Jána Pavla II, Švábska 22, Prešov-Šváby

KONFERENČNÝ POPLATOK (občerstvenie, 2xobed, 2xvečera, pitný režim, náklady)

18 pri zaplatení na účet do 15. augusta

20 pri zaplatení v hotovosti na mieste pri registrácii

Spôsob platby na účet:

Číslo účtu: 40083 05210 / 7500 (ČSOB)

Do poznámky napíšte KZ (krása ženy) a svoje meno a priezvisko.

UBYTOVANIE A RAŇAJKY

Vo vlastnej réžii

PRIHLÁŠKY

www.maranathapo.sk 

Doplnkové informácie