Prešov

Komunitno-pastoračné centrum Jána Pavla II.

Švábska 22
080 05 Prešov
051/7713 456
mobil 0905 762 777
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Poslanie:
• katechéza v školách, centrum voľného času
• evanjelizácia, kurzy Alfa,
• evanjelizačný seminár Oheň
• vedenie spoločenstva Maranathá

Krása ženy 2013

Konferencia, ktorú katolícke spoločenstvo Marana Tha z Prešova v spolupráci s CVČ bl. J.P.II v Prešove organizuje každoročne koncom augusta v Prešove pod názvom „Krása ženy", je duchovná obnova venovaná ženám, ktoré chcú rásť vo svojej ženskej identite, duchovne sa rozvíjať a objavovať svoje jedinečné miesto na tom mieste, kde sú - v rodinách ako dcéry, manželky, matky, slobodné, vdovy.

Čítať ďalej...

Filmové pondelky & Piatkové čajovne

Počas letných prázdnin sa budú v priestoroch Komunitno - pastoračného centra bl. Jána Pavla II. konať tradičné akcie, filmové pondelky a piatkové čajovne.

Čítať ďalej...

Ktosi Ťa volá!

Duchovná obnova pre dievčata (od 15 do 30 rokov) sa uskutoční v Komunitno - pastoračnom centre bl. Jána Pavla II. od14.7.2013 (večera) do 16.7.2013 (večera). Hlavná téme stretnutia: "Ktosi Ťa volá!"

Zelený štvrtok v Komunitno - pastoračnom centre bl. Jána Pavla II. v Prešove

Svätou omšou slávenou vo večerných hodinách na Zelený štvrtok Cirkev vstupuje do Veľkonočného trojdnia a spomína si na tú Poslednú večeru, pri ktorej Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, v bezhraničnej láske k svojim, čo boli vo svete, obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv pod spôsobmi chleba a vína, podal ich apoštolom, aby jedli, a prikázal im, ako pokračovateľom vo svojom kňazstve, aby prinášali obetu.

Čítať ďalej...

Kvetná nedeľa v Komunitno - pastoračnom centre bl. Jána Pavla II.

Pašiami, ktoré pekne zaspievali mladí muži v KPC sme na kvetnú nedeľu vstúpili do Veľkého týždňa.

Čítať ďalej...

Doplnkové informácie