Vianočná akadémia v Širokom

"Dnes sa vám ... narodil Spasiteľ Kristus Pán."

Dňa 30.12. 2012 sme sa spolu s množstvom veriacich stretli pri vianočnej akadémii, ktorou nás sprevádzali dvaja veľmi milí anjeli. Ako sami povedali: "Poďme trochu viac nahliadnuť do hĺbky vianočného tajomstva." A vás pozývame nahliadnuť do príprav, priebehu a zákulisia. Nech sa páči!

Doplnkové informácie