Oslava misijnej nedele


Pri príležitosti misijnej nedele, 18.10. 2009, sa v našom provinciálnom dome v Žiline konala oslava misijnej nedele. Predchádzala jej počas celého týždňa  príprava spoločne s Gymnáziom sv. Františka. Každý deň misijného týždňa horela v kaplnke svieca za jednotlivé kontinenty sveta:
- v pondelok biela svieca za Európu s prosbou o obnovu pravých kresťanských hodnôt,
- v utorok zelená svieca za Afriku s prosbou o nádej pre Afriku bez chudoby a vojnových konfliktov,
- v stredu červená svieca za Ameriku s prosbou o svedectvo lásky Ježiša Krista pre Ameriku,
- v štvrtok žltá svieca za Áziu s prosbou o vieru v Ježiša Krista v ďalekých krajinách Ázie,
- v piatok modrá svieca za Oceániu s prosbou o radosť z poznania Evanjelia v Austrálii a ostrovoch Oceánie.

 Na misijnú nedeľu horeli všetky sviece spoločne, ako symbol našich spoločných modlitieb za ľud misií a misionárov na celom svete. Slávnostná atmosféra bola umocnená kázňou pátra Patrika, františkána z Írska, ktorý bol počas svojho života na viacerých misijných miestach. Momentálne je na „misiách“ na našom Slovensku. Modlíme sa spoločne aj za naše sestry na misiách v Kazachstane, Kirgizstane, Južnej Afrike a Chile. Vetkým Vám ďakujeme za spoločné prežitie požehnaného misijného týždňa a misijnej nedele.
sestra Anna Poláčková

Doplnkové informácie