Ohlasy na celonočnú adoráciu

Adventné obdobie sme aj tento rok my mladí, nielen z GSF, začali celonočnou adoráciou. Bolo nás okolo 40. Po radostnom úvode – zoznamovačke, nasledovala hra, rozdelenie do skupín a prišlo obdobie zamýšľania sa nad Božím slovom – Ján 1, 43-51, odkiaľ bola aj hlavná  myšlienka:  „Uvidíš väčšie veci ako toto.“ Jn 1, 50 b. Po pestrej prednáške sestry Faustíny sme sa presunuli do našej „jedálničky“, kde sme spolu s bratmi kapucínmi symbolicky privítali nový  liturgický rok 2010 jedlom, pitím a ostatným hodovaním Wink. Nasledovala hodinová adorácia v kaplnke. Za spevácky doprovod vďačíme sestre Eliške. Po hodine adorovania sme nacvičovali anjelské spevy na nedeľnú sv. omšu, kým niektorí už adorovali o niekoľko poschodí nižšie v kaplnke. Počas celonočnej adorácie bola taktiež možnosť sviatosti zmierenia, premietal sa film, hrali sme sa hry, alebo sme mohli len tak „kecať“, poprípade spať. Ráno otec Patrik odložil Sviatosť a po ranných chválach začala sv. omša 1. adventnej nedele. Po výdatných raňajkách sme za  sebou poupratovali, polúčili sme sa a utekali domov potešovať svojich blízkych. Ďakujeme za krásny čas všetkým a najmä Pánovi, ktorého už s radosťou očakávame. Pripájame pekné fotografie.

Doplnkové informácie