Pastorácia povolaní

V dňoch 29. a 30. 12. 2009 sa stretli sestry zodpovedné za pastoráciu povolaní zo všetkých komunít našej Slovenskej provincie. Stretnutie viedla sestra Zdenka Štrbová pod vedením Ducha Svätého.
V rámci stretnutia sa sestry navzájom podelili o tom ako prežívajú svoje zasvätenie a ako vnímajú potreby dnešnej doby. Všetky potreby, túžby a vízie predložili pred Božiu tvár v adorácii. V tomto duchu potom naplánovali akcie na ďalší rok a hľadali nové spôsoby ako sa priblížiť dnešnému človeku.
Svojou prítomnosťou ich poctila aj provinciálna predstavená sestra Magdaléna Sumilasová, ktorá sestry povzbudila, aby sa nebáli vnímať potreby dnešných čias a odpovedať na ne.
Počas týchto dní svätú omšu slúžil otec Patrik Hudson, OFM z Írska.
Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoje sprevádzanie počas celého času stretnutia a prosíme Ťa naďalej o Tvoje sprevádzanie a vedenie počas ďalšieho roka, ktorý nás čaká so svojimi prekvapeniami...   Pripájam zopár fotografií.
sestra Rút  

Doplnkové informácie