Stála formácia v Žiline

V sobotu 20. marca 2010 sa v komunite sestier v Žiline uskutočnilo ďalšie stretnutie v rámci stálej formácie, ktorého témou bola Služba deťom a mládeži. Myslím, že to bolo ďalšie vynikajúce stretnutie stálej formácie! Na stretnutí sme nemali pozvaného žiadneho prednášajúceho, pretože na programe bolo spoločné zdieľanie sestier s aktivitami, ktoré sú výbornou pomôckou pri službe s  deťmi a s mládežou. Veľmi ďakujem tým sestrám, ktoré prijali pozvanie a podelili sa so svojimi aktivitami:


Sestra Filipa Galová a sestra Veronika Mazúrová sa v predstavení fraAngeli zamerali hlavne organizovanie františkánskych táborov a na aktivity, ktoré rozohrejú srdcia nielen malých detí vo veku 9 - 14 rokov (podmienka pre fraAngeli), ale určite aj iné vekové kategórie ... Viac informácií nájdete na www.františkani.sk//fraangeli/ alebo u sestry Filipy a Veroniky. Gratulujeme františkánskeho projektu fraAngeli k piatemu výročiu! Ďakujeme sestre Filipe za jeho vedenie a sestrám angažujúcim sa vo fraAngeli za ich požehnanú službu!
Sestra Natanaela Selepová nám odovzdala svoje skúsenosti s Gifrou (františkánske hnutie pre mladých od 15 do 30 rokov). Viac informácií nájdete na www.frantiskani.sk/gifra/ alebo u sestry Natanaely. Aj Gifre gratulujeme, pretože aj ona oslavuje, má už desiate narodeniny! Ešte pridávame odkaz sestry Natanaely: „Gifra hľadá ďalších pomocníkov, hlavne mladé sestry.“ Tiež ďakujeme sestre Natanaele a ďalším „gifra sestrám“!
Sestra Bibiána Straková nám priblížila svoje skúsenosti s birmovancami, s ktorými netúžila pracovať a dnes je za nich vďačná. Na stretká a katechézy využíva hlavne materiály p. Evy Pleškovej. Viac informácií u sestry Bibiány. Ďakujeme sestre Bibiáne za jej službu pre náročnú skupinu mladých - pre birmovancov!
Sestra Zdenka  Štrbová si pri svojej práci katechétky vytvára vlastné projekty, z ktorých nám priblížila dva, a to projekt ruženec a projekt Sväté Písmo. V prípade záujmu kontaktujte sestru Zdenku. Ďakujeme sestre Zdenke! Želáme veľa požehnania aj pre Kvetný víkend mládeže Žilinskej diecézy v Martine (je v organizačnom tíme).  www. mladez.dcza.sk
Sestry Františka Čačková a Samuela Rudincová nám predstavili vyskúšané aktivity, ktoré získali nielen v Dome chvály (www.domchvaly.sk), ale aj počas katechéz a duchovných obnov. Pripravujú zaujímavé CD (príbehy života súčasného človeka a ich porovnanie so životom svätých). Sestra Františka nám stihla odovzdať aj aktuálne informácie o práci s internetom. Ďalšie informácie o CD ... u sestier v Novej Bani. Sestry, veľa požehnania!
Sestre Gabriele Šarníkovej leží na srdci možnosť projektov a spolupráca s mladými ľuďmi a organizácia rôznych aktivít prostredníctvom Európskej únie. Povzbudila nás do projektovej činnosti prostredníctvom www.mladezvakcii.sk. Ďakujeme sestre Gabriele!
Sestra Mariela Pavlíková je odborníčkou na rôzne typy hier, ktoré sa učí nielen u saleziánov, ale aj sama cez vlastné skúsenosti a rôzne vynikajúce knihy hier. Odporúča nám www.psl.cz. Zaujímavé bolo podelenie sa s aktivitou „Deň žien“, ktorú pre ženy pripravili vo farnosti Trnávka v Bratislave. Čo tak pripraviť aj „Deň sestier?“ Viac informácií o hrách na voľné chvíle u sestry Mariely. Ďakujeme sestre Mariele a želáme veľa ďalších tvorivých nápadov!
Sestra Pavla Madárová nás zaujala svojimi skúsenosťami s rómskymi deťmi v Lomničke ako: prvý rómsky tábor, katechéza, pri ktorej sa im najviac páči hranie scénok zo Svätého Písma a iné. Práca ťažká, ale konaná s láskou. Ďakujeme! Viac informácií u sestry Pavly a sestier v Lomničke.
Veľký aplauz získali sestry Agáta Ondrejková a Marietta Slánska - tiché, nenápadné sestry, ktoré sa pustili do práce s rómskymi deťmi. Viete si predstaviť asi 50 rómskych detí s rodičmi, starými rodičmi ... na opekačke na záhrade v Okoličnom? Alebo na výlete do Ružomberka? „Ako na to?“ sa dozviete u sestier Agátky a Mariettky. Im aj sestrám v Okoličnom veľká vďaka!
Sestra Helena Torkošová vníma veľké požehnanie prostredníctvom Alfa kurzov - do dnešnej doby účinnej formy evanjelizácie. Odovzdala nám informácie o kurzoch a tešíme sa na vydanie manuálovej príručky. Viac informácií na www.maranathapo.sk/sk/kurz-alfa/ a u sestry Heleny. Sestre Helene vďaka za stály entuziazmus a nadšenie pre evanjelizáciu!
Sestra Claudia Šulíková fandí náboženskej pedagogike celistvej výchovy, ktorá v katechéze učí isť cez zmysly k Svetlu. Sestra Claudia nás odkazuje na www.pedagogika.archa.info. Ďakujeme sestre Claudii a pozývame ju, aby pre nás pripravila kurz o uvedenej pedagogike.

Ďakujem Bohu a nám všetkým za požehnaný deň, deň plný vzájomného obohatenia sa. Pripájame fotografie.

sestra Anna Poláčková

Stála formácia

Doplnkové informácie