20-te výročie príchodu sestier do Žiliny

Provinciálny domDňa 3.7. 2010 sme oslávili 20-te výročie príchodu školských sestier do Žiliny.   Na oslavu boli pozvaní dobrodinci, ktorí nám v rokoch 1990-91 pomáhali pri obnove a prestavbe Katolíckeho domu - provinciálneho domu školských sestier a školy. Program začal o 14:30 hod. slávnostnou sv. omšou, ktorej predsedal otec Peter Holbička, správca farnosti Žilina - mesto, v homílii sa nám prihovoril otec Michal Baláž, riaditeľ biskupského úradu, na slávnosti bol prítomný aj otec Zdenko Pupík, rektor kaplnky Katolíckeho domu a otec Anton Noga.

Dňa 3.7. 2010 sme oslávili 20-te výročie príchodu školských sestier do Žiliny.   Na oslavu boli pozvaní dobrodinci, ktorí nám v rokoch 1990-91 pomáhali pri obnove a prestavbe Katolíckeho domu - provinciálneho domu školských sestier a školy. Program začal o 14:30 hod. slávnostnou sv. omšou, ktorej predsedal otec Peter Holbička, správca farnosti Žilina - mesto, v homílii sa nám prihovoril otec Michal Baláž, riaditeľ biskupského úradu, na slávnosti bol prítomný aj otec Zdenko Pupík, rektor kaplnky Katolíckeho domu a otec Anton Noga. Po sv. omši sestra Magda Šebestová predniesla ďakovnú modlitbu za všetky sestry a dobrodincov. Sestra Petra Mendrošová vo svojom príhovore nám priblížila históriu Katolíckeho domu v rokoch 1990-91, pričom menovite ďakovala dobrodincom, ktorí pomáhali sestrám v ťažkých začiatkoch. Sestra Daria, predstavená komunity sestier v Žiline, sa poďakovala prítomným provinciálnym predstaveným, Pavle Oroszovej (1984 - 1992), Ludvike Kuckovej (1992 - 2000) a Magde Šebestovej (2000 - 2006), ktoré viedli provinciu od roku 1990. Po slávnostným príhovoroch program pokračoval pohostením a neformálnymi rozhovormi.

>> viac vo fotogalérii

Doplnkové informácie