Provinciálna kapitula 2010

V Smižanoch sa v dňoch 10.- 16. júla 2010 zišlo tridsať sestier na Provinciálnej kapitule Slovenskej provincie Kongregácie školských sestier sv. Františka. Hľadali a rozpoznávali, akým spôsobom od nich Boh očakáva v tejto dobe naplnenie misijného príkazu: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“  (Mk 16,15) 
Provinciálna predstavená sestra Magdaléna Sumilasová, OSF otvorila kapitulu úderom na gong, ktorý „pozýva načúvať i nechať doznievať hlas Svätého Ducha i jednotlivých sestier-delegátok“. Sestry pracovali v troch sekciách: Pán povoláva a formuje, Choďte a ohlasujte a Poslanie - misia. Kapitulu moderoval don Pavol Grach, SDB. Záverečné výnosy boli odsúhlasené a sestry sú ochotné a pripravené uchopiť ich a voviesť do života.
Provinciálna kapitula zasadá predovšetkým ako príprava na generálnu kapitulu. Prostredníctvom delegátok vyjadruje kapitula potreby a názory komunít. Koná sa každých 5 rokov. O rok čaká sestry generálna kapitula v Ríme a voľba vedenia Slovenskej provincie.

Doplnkové informácie