Doživotné sľuby

Kristus neustále povoláva nových učeníkov, mužov a ženy, aby im vyliatím Svätého Ducha (porov. Rim 5,5) odovzdal Božiu agapé - schopnosť milovať ako on, ako aj priviedol ich k službe iným pokorným sebadarovaním, oslobodeným od akejkoľvek zištnosti.(Ján Pavol II, Vita Consecrata 75)

Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, 15.8.2010, sa sestry Lenka Kollárová a Zuzana Fuleková navždy zasvätili Bohu v rehoľnej rodine školských sestier sv. Františka. Rehoľnými sľubmi sa zaviazali nasledovať Krista poslušného, chudobného a čistého. Sľuby zložili do rúk generálnej predstavenej s. Mary Xavier Bomberger. Svoju obeť života pripojili k obeti Ježiša Krista, ktorá sa sprítomnila slávením Eucharistie. Hlavným celebrantom bol otec biskup Tomáš Galis.

> pozri fotogalériu

Doplnkové informácie