Celonočná adorácia

Duchovná obnova spojená s celonočnou adoráciou sa konala práve včas, aby nás všetkých „vytrhla“ zo stresu školy a predvianočných príprav, keď sa akosi ľahko zabúda na to, že Kristovi je potrebné pripraviť miesto nie len vo svojich domovoch...

Duchovná obnova spojená s celonočnou adoráciou sa konala práve včas, aby nás všetkých „vytrhla“ zo stresu školy a predvianočných príprav, keď sa akosi ľahko zabúda na to, že Kristovi je potrebné pripraviť miesto nie len vo svojich domovoch... 

V sobotu 18.12. o 9. hodine rannej sme sa začali pomaly schádzať, aby sme spoločne prežili jeden z tých víkendov, na ktoré sa tak ľahko nezabúda. Snáď nie preto, že sme sa zabávali a mohli spoznať skvelých ľudí... ale najmä pre Krista samého, ktorý sa nám tak veľmi túži dávať, čo napokon opäť potvrdil J Prostredníctvom nášho hosťa, otca Andreja zo Španej doliny, nám dal v priebehu soboty niekoľko „impulzov“ a to doslova. Zastaviť sa a pozrieť na svoj život tak, ako sme mnohí doteraz nepozerali a nachádzať v ňom to, v čom chce byť Boh oslávený, alebo aj to, v čom nás chce uzdravovať... Ale najmä vnímať v tom všetkom Jeho – tak ťažko pochopiteľnú-lásku.

Týmto ďakujeme školským sestrám, ktoré sa o nás výborne postarali- navarili, boli ochotné byť tam pre nás, mali kvantum trpezlivosti a láskavosti J

Myslím, že každý, kto sa udalosti zúčastnil, si odnáša radosť z „radostného popoludnia“, krásnu skúsenosť zo sobotňajšej svätej omše kde sme patrične zakúsili čo znamená „pokoj a bratská láska nech je medzi nami“ J a veľa milosti ktorej mal Boh počas našej adorácie určite plnú náruč. Posúvame preto ďalej odkaz svätého Jána: POZRITE, akú veľkú Lásku nám daroval Otec... Napokon, existuje niečo, čo by viac stálo za povšimnutie?

Fotky z akcie vo fotogalérii

Doplnkové informácie