Pôstna celonočná adorácia

Asi 70 mladých ľudí odpovedalo na pozvanie školských sestier a mladých GSF prebdieť noc z 2. na 3. apríla v modlitbe a v uvažovaní nad vzťahmi. Adorácii predchádzala krátka prednáška a film, ktoré moderoval o. Rudolf Smoter z Košíc. Mnohí využili príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Pre veriacich, ktorí sa zúčastnili nedeľnej sv. omše v kaplnke Katolíckeho domu, mladí pripravili malú pozornosť vo forme biblického citátu.  Po nedeľnej sv. omši nastala chvíľa rozlúčky. Pane, vstúp do všetkých našich vzťahov a kráčaj s nami naším životom. Fotky vo fotogalérii

Doplnkové informácie