Provinciálna kapitula 2011

V dňoch 26.7. - 27.7. 2011 sa v duchu Markovho evanjelia „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium celému svetu“ (Mk 16,15) uskutočnila druhá časť provinciálnej kapituly, ktorej predchádzala generálna kapitula v Ríme.

S jej priebehom a závermi boli sestry delegátky provinciálnej kapituly oboznámené sestrami delegátkami generálnej kapituly (S.M.Magdaléna Sumilasová, S.M.Františka Olexová, S.M.Teofila Eliášová, S.M.Lívia Gardianová, S.M.Rafaela Zvrškovcová a S.M.Timotea Timková). Kapitulu viedol a usmerňoval don Pavol Grach SDB. Uznesenie provinciálnej kapituly sa nesie v duchu I D E M (I - identita, D - dar komunity, E - evanjelizácia, M - misie), prostredníctvom ktorých chceme rásť a posväcovať naše životy.

Počas záverečnej sv. omše, bola do úradu uvedená nová provinciálna rada:

Provinciálna predstavená: S.M.Magdaléna Sumilasová
Prvá provinciálna radkyňa (vikárka): S.M.Lívia Gardianová
Druhá provinciálna radkyňa: S.M.Anna Poláčková
Tretia provinciálna radkyňa: S.M.Rafaela Zvrškovcová
Štvrtá provinciálna radkyňa: S.M.Damiána Palenčárová
Ďakujeme Duchu Svätému za jeho vedenie a prosíme Pána o živú vieru, nádej a lásku, aby náš život podľa evanjelia a ohlasovanie radostnej zvesti sa stal centrom života každej sestry, komunity a celej provincie.

Pozri fotoalbum

Doplnkové informácie