Putovanie po východnom Slovensku

V dňoch 3. - 5. februára 2012 sme sa my, sestry provinciálnej správy – sestra Magdaléna, Lívia, Anna, Rafaela a Damiána, vybrali na svoje putovanie po Východnom Slovensku. Zvolili sme si celkom „výborný“ čas! Počasie pod hlbokým bodom mrazu, surový vietor so snežením, záveje ... ale to všetko prevýšili všade otvorené srdcia sestier v komunitách v Košiciach, Prešove, Širokom a Klčove. Ďakujeme.

 

Najdlhšie sme sa zdržali v komunite v Košiciach, nakoľko sme tu mali provinciálnu poradu. Vďaka tomu sme sa v sobotu 4. februára zúčastnili na oslave dňa zasväteného života, na ktorú pozval Mons. Bernard Bober všetkých zasvätených z Košickej arcidiecézy. V homílii otec arcibiskup poďakoval všetkým zasväteným za ich prácu pre cirkev na rôznych poliach apoštolátu. Zároveň všetkým prítomným poprial, aby aj naďalej dokázali silou svojho svedectva oslovovať dnešného človeka. „Prežívajte jednotu a radosť vo vnútri svojich duchovných rodín a nenechajte sa znechutiť nedokonalosťami, či rôznymi napätiami, ktoré z času na čas musia prísť. Oživujte si pamäť v rozpomenutí sa na prvotné chvíle osobného povolania i zasvätenia. Hľadajte silu i obnovu v ustavičnej modlitbe a sami sa staňte jej najlepšími učiteľmi.“ Po svätej omši sme boli na prednáške verbistu vdp. Jána Kušníra SVD, ktorý poukázal na to, že „aby sme boli povolávajúcimi, najprv musíme vedieť, že sme povolaní patriť Pánovi a poslaní povolávať pre Pána.“

V nedeľu ráno po sv. omši v jezuitskom kostole Božského Srdca pokračovalo naše putovanie návštevou sestier prešovskej komunity. Sestry nám porozprávali o svojich skúsenostiach z katechéz, evanjelizácie a aktivít v Centre Jána Pavla II. a na školách, kde vyučujú. Po príjemnom sesterskom posedení sme putovali ďalej, a to do našej najmladšej komunity v Širokom. Sestry pripravili výborný obed a spolu s nami sa podelili o svoje prvé zážitky z ich apoštolátu, zo stretávania s mladými, z katechéz, z práce v materskej škôlke. Potom sme sa ešte na krátko zastavili aj v komunite v Klčove.

„A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. (1 Jn 4,16)

Pozri

Doplnkové informácie