Stretnutie formátoriek

V našom provinciálnom dome v Žiline sa začiatkom mesiaca marec (2. - 3.3.2012)  uskutočnilo stretnutie magistier jednotlivých stupňov formácie. Cieľom stretnutia bolo vzájomné zdieľanie sa so svojimi skúsenosťami, radosťami a ťažkosťami na jednotlivých stupňoch formácie.

Počas sv. omše všetky prítomné sestry povzbudil don Štefan Turanský, ktorý zároveň pripomenul, že hlavným formátorom je Ježiš Kristus, ku ktorému sa môžeme priblížiť radikálnym žitím Božieho Slova a prikázania o vzájomnej láske.

Pozri

Doplnkové informácie