Stretnutie magistier formácie

Dňa 29.augusta 2012 sa našom provinciálnom dome v Žiline uskutočnilo ďalšie stretnutie magistier formácie. 

Cieľom stretnutia bolo vzájomné zdieľanie sa so svojimi skúsenosťami, radosťami a zážitkami z uplynulého roka prežitého na jednotlivých stupňoch formácie, ako aj príprava na ďalší rok, ktorý je pred nami.  

Ďakujeme za čas vzájomného obohacujúceho zdieľania sa. 

„Bež o preteky k dokonalosti, ku ktorej ťa povolal Duch Pána, aby si splnila svoje sľuby Najvyššiemu.“

Z druhého listu sv. Kláry sv. Anežke Českej

Doplnkové informácie