Čo od nás Boh chce alebo načo som tu?

Školské sestry sv. Františka a mladí Gymnázia sv. Františka v dňoch 16.-17.2 zorganizovali pôstnú duchovnú obnovu spojenú s celonočnou adoráciou. Viac zo slov účastníčky...

 Kreácia nového „JA“ 

V chladnom začínajúcom sobotňajšom dni sa na Gymnáziu svätého Františka v Žiline premáva veľká tlupa mladých ľudí zápalených láskou a túžiacich po stretnutí sa s Kristom v najsvätejšej sviatosti oltárnej. Všemožne si vyberajú triedu, v ktorej strávia nasledujúcu noc, ktorá, pravdepodobne, až taká dlhá nebude. Všetci sú vo veľkom očakávaní kto bude prednášať, slúžiť omše, viesť adoráciu, spovedať...

Táto nemalá kôpka sem totiž pricestovala z rôznych kútov Slovenska na duchovnú obnovu s celonočnou adoráciou, ktorá sa konala v dňoch 16. a 17.2.2013 a organizovali ju školské sestry sv. Františka. Hlavnú tému duchovnej obnovy Čo Boh od nás chce alebo na čo som tu prednášal vdp. Slavomír Trnka, ktorú všetkým priblížil vrámci dvoch veľmi zaujímavých a pútavých prednášok. Avšak neobjavila sa len jedna prednáška, ale dokonca ďaľšie tri, na ktoré sa mohli mladí zapisovať podľa toho, ktorá ich najviac oslovuje. V aule odzneli slová o sektách, v telocvični si mladí vypočuli neuveriteľné skutočné príbehy írskeho misionára a v neposlednom rade tu bola možnosť zamyslieť sa nad otázkou prečo veriť. Medzi týmto rozprávaním, prednášaním a zamyslením si všetci pochutnali na skvelom obede a neskôr sa v menších skupinkách rozprávalo o tom, čo zúčastnených najviac zaujalo na prednáške o hľadaní odpovede na neľahkú otázku: Kto som? 

Tento krásny čas sa ani zďaleka nekončil. V sobotu podvečer začalo to ozajstné čaro celého víkendu – vyložená najsvätejšia sviatosť oltárna spojená so spovedaním. Boh tu mocne konal. Spovedi sa zúčastnilo veľa mladých ľudí, ktorí túžili zmyť všetko to zlé zo seba a začať nový život. Bol to pre všetkých veľmi požehnaný čas. Jednoznačne stojí za to prísť aj nabudúce.

Andy Bendeková

Pozri

 

Doplnkové informácie