Žilina I. - Provinciálny dom


J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina
041/562 6902
mobil 0908 470 488
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Poslanie:
• vyučovanie a katechéza v Gymnáziu sv. Františka z Assisi, www.gsf.sk
• výchova v Domove mládeže
• práca s mládežou (duchovné obnovy, stretká, Gifra)

Provinciálna kapitula 2010

V Smižanoch sa v dňoch 10.- 16. júla 2010 zišlo tridsať sestier na Provinciálnej kapitule Slovenskej provincie Kongregácie školských sestier sv. Františka. Hľadali a rozpoznávali, akým spôsobom od nich Boh očakáva v tejto dobe naplnenie misijného príkazu: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“  (Mk 16,15) 
Provinciálna predstavená sestra Magdaléna Sumilasová, OSF otvorila kapitulu úderom na gong, ktorý „pozýva načúvať i nechať doznievať hlas Svätého Ducha i jednotlivých sestier-delegátok“. Sestry pracovali v troch sekciách: Pán povoláva a formuje, Choďte a ohlasujte a Poslanie - misia. Kapitulu moderoval don Pavol Grach, SDB. Záverečné výnosy boli odsúhlasené a sestry sú ochotné a pripravené uchopiť ich a voviesť do života.
Provinciálna kapitula zasadá predovšetkým ako príprava na generálnu kapitulu. Prostredníctvom delegátok vyjadruje kapitula potreby a názory komunít. Koná sa každých 5 rokov. O rok čaká sestry generálna kapitula v Ríme a voľba vedenia Slovenskej provincie.

20-te výročie príchodu sestier do Žiliny

Provinciálny domDňa 3.7. 2010 sme oslávili 20-te výročie príchodu školských sestier do Žiliny.   Na oslavu boli pozvaní dobrodinci, ktorí nám v rokoch 1990-91 pomáhali pri obnove a prestavbe Katolíckeho domu - provinciálneho domu školských sestier a školy. Program začal o 14:30 hod. slávnostnou sv. omšou, ktorej predsedal otec Peter Holbička, správca farnosti Žilina - mesto, v homílii sa nám prihovoril otec Michal Baláž, riaditeľ biskupského úradu, na slávnosti bol prítomný aj otec Zdenko Pupík, rektor kaplnky Katolíckeho domu a otec Anton Noga.

Čítať ďalej...

Výtvarným umením po stopách Antónie Lamplovej

V provinciálnom dome v Žiline sa nachádzajú obrazy vyjadrujúce základné myšlienky našej charizmy. Obrazy namaľovala mladá maliarka Zuzana Brtáňová z Liptovského Mikuláša. Nech nám prezentácia obrazov pripomenie duchovnú hĺbku našej zakladateľky Matky Františky Antónie Lamplovej.

prezentácia na stiahnutie (3.64 MB)

sestra Anna Poláčková

Stála formácia v Žiline

V sobotu 20. marca 2010 sa v komunite sestier v Žiline uskutočnilo ďalšie stretnutie v rámci stálej formácie, ktorého témou bola Služba deťom a mládeži. Myslím, že to bolo ďalšie vynikajúce stretnutie stálej formácie! Na stretnutí sme nemali pozvaného žiadneho prednášajúceho, pretože na programe bolo spoločné zdieľanie sestier s aktivitami, ktoré sú výbornou pomôckou pri službe s  deťmi a s mládežou. Veľmi ďakujem tým sestrám, ktoré prijali pozvanie a podelili sa so svojimi aktivitami:

Čítať ďalej...

Deň zasvätených

„Zapáľ ma ...!“

(Úvaha na Deň zasvätených)

Pri bohoslužbách na Hromnice je svieca zvlášť hlbokým symbolom.


„Mám úlohu zapáliť ťa,“ hovorí zápalka svieci.
„Len to nie,“ odpovedá úzkostlivo svieca, „ak budem horieť, moje dni sú spočítané, a nikto nebude viac obdivovať moju krásu.“
Zápalka dáva možnosť na rozmýšľanie: „To je jediné, čo môžem - zapáliť, ak nezapálim, premárnim svoju úlohu a premárnim aj svoje poslanie. A ty si svieca, a na to si, aby si dávala svetlo. Chceš, aby tvoj život bol naveky taký studený a meravý, aby si svoju úlohu nesplnila?“
„Ale horieť, to bolí,“ vzdychá svieca. „A keď ma zapáliš, je moja sila preč.“
„Áno, to máš pravdu,“ odpovedá zápalka. „Ale nie je to tajomstvo nášho povolania: dávať svetlo? Ak aj sa budeš v ohni strácať, všetko premeníš na zohrievajúce svetlo a z toho budú mať radosť mnohí. Ak sa ale zabudneš, bude tma aj tam, kde ty stojíš.“
Svieca rozmýšľa ..., potom plná očakávania hovorí: „Zapáľ ma ...!“


 Tajomstvo Hromníc nás pozýva, aby sme aj my pristúpili k Ježišovi a so svätou bázňou mu povedali: „Zapáľ ma ...!“

(zo zamyslení otca biskupa Viliama Judáka) Foto.

Doplnkové informácie