Žilina I. - Provinciálny dom


J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina
041/562 6902
mobil 0908 470 488
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Poslanie:
• vyučovanie a katechéza v Gymnáziu sv. Františka z Assisi, www.gsf.sk
• výchova v Domove mládeže
• práca s mládežou (duchovné obnovy, stretká, Gifra)

Pastorácia povolaní

V dňoch 29. a 30. 12. 2009 sa stretli sestry zodpovedné za pastoráciu povolaní zo všetkých komunít našej Slovenskej provincie. Stretnutie viedla sestra Zdenka Štrbová pod vedením Ducha Svätého.
V rámci stretnutia sa sestry navzájom podelili o tom ako prežívajú svoje zasvätenie a ako vnímajú potreby dnešnej doby. Všetky potreby, túžby a vízie predložili pred Božiu tvár v adorácii. V tomto duchu potom naplánovali akcie na ďalší rok a hľadali nové spôsoby ako sa priblížiť dnešnému človeku.
Svojou prítomnosťou ich poctila aj provinciálna predstavená sestra Magdaléna Sumilasová, ktorá sestry povzbudila, aby sa nebáli vnímať potreby dnešných čias a odpovedať na ne.
Počas týchto dní svätú omšu slúžil otec Patrik Hudson, OFM z Írska.
Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoje sprevádzanie počas celého času stretnutia a prosíme Ťa naďalej o Tvoje sprevádzanie a vedenie počas ďalšieho roka, ktorý nás čaká so svojimi prekvapeniami...   Pripájam zopár fotografií.
sestra Rút  

Deň boja proti AIDS

Z príležitosti svetového dňa boja proti AIDS vás pozývame k modlitbe za všetkých, ktorí sú HIV pozitívni i za tých, ktorí sa o nich starajú, zvlášť za naše sestry na misii sv. Jána v Barbertone. Pozri viac na www.cervenestuzky.sk

 

Ohlasy na celonočnú adoráciu

Adventné obdobie sme aj tento rok my mladí, nielen z GSF, začali celonočnou adoráciou. Bolo nás okolo 40. Po radostnom úvode – zoznamovačke, nasledovala hra, rozdelenie do skupín a prišlo obdobie zamýšľania sa nad Božím slovom – Ján 1, 43-51, odkiaľ bola aj hlavná  myšlienka:  „Uvidíš väčšie veci ako toto.“ Jn 1, 50 b. Po pestrej prednáške sestry Faustíny sme sa presunuli do našej „jedálničky“, kde sme spolu s bratmi kapucínmi symbolicky privítali nový  liturgický rok 2010 jedlom, pitím a ostatným hodovaním Wink. Nasledovala hodinová adorácia v kaplnke. Za spevácky doprovod vďačíme sestre Eliške. Po hodine adorovania sme nacvičovali anjelské spevy na nedeľnú sv. omšu, kým niektorí už adorovali o niekoľko poschodí nižšie v kaplnke. Počas celonočnej adorácie bola taktiež možnosť sviatosti zmierenia, premietal sa film, hrali sme sa hry, alebo sme mohli len tak „kecať“, poprípade spať. Ráno otec Patrik odložil Sviatosť a po ranných chválach začala sv. omša 1. adventnej nedele. Po výdatných raňajkách sme za  sebou poupratovali, polúčili sme sa a utekali domov potešovať svojich blízkych. Ďakujeme za krásny čas všetkým a najmä Pánovi, ktorého už s radosťou očakávame. Pripájame pekné fotografie.

Adventná brožúrka

Milí návštevníci našej webovej stránky.

Ponúkame vám krátku brožúrku, ktorá nám môže pomôcť k lepšiemu prežitiu adventného času. Je zameraná na problematiku pokoja, spravodlivosti a zachovania stvorenia. Spomeňte si, prosíme aj na tieto úmysly vo svojich modlitbách. Ďakujeme za pomoc s prekladom tejto brožúrky, zvlášť sestre Alžbete Koželovej.

Oslava misijnej nedele


Pri príležitosti misijnej nedele, 18.10. 2009, sa v našom provinciálnom dome v Žiline konala oslava misijnej nedele. Predchádzala jej počas celého týždňa  príprava spoločne s Gymnáziom sv. Františka. Každý deň misijného týždňa horela v kaplnke svieca za jednotlivé kontinenty sveta:
- v pondelok biela svieca za Európu s prosbou o obnovu pravých kresťanských hodnôt,
- v utorok zelená svieca za Afriku s prosbou o nádej pre Afriku bez chudoby a vojnových konfliktov,
- v stredu červená svieca za Ameriku s prosbou o svedectvo lásky Ježiša Krista pre Ameriku,
- v štvrtok žltá svieca za Áziu s prosbou o vieru v Ježiša Krista v ďalekých krajinách Ázie,
- v piatok modrá svieca za Oceániu s prosbou o radosť z poznania Evanjelia v Austrálii a ostrovoch Oceánie.

Čítať ďalej...

Doplnkové informácie