Žilina I. - Provinciálny dom


J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina
041/562 6902
mobil 0908 470 488
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Poslanie:
• vyučovanie a katechéza v Gymnáziu sv. Františka z Assisi, www.gsf.sk
• výchova v Domove mládeže
• práca s mládežou (duchovné obnovy, stretká, Gifra)

Provinciálna kapitula 2011

V dňoch 26.7. - 27.7. 2011 sa v duchu Markovho evanjelia „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium celému svetu“ (Mk 16,15) uskutočnila druhá časť provinciálnej kapituly, ktorej predchádzala generálna kapitula v Ríme.

Čítať ďalej...

Pôstna celonočná adorácia

Asi 70 mladých ľudí odpovedalo na pozvanie školských sestier a mladých GSF prebdieť noc z 2. na 3. apríla v modlitbe a v uvažovaní nad vzťahmi. Adorácii predchádzala krátka prednáška a film, ktoré moderoval o. Rudolf Smoter z Košíc. Mnohí využili príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Pre veriacich, ktorí sa zúčastnili nedeľnej sv. omše v kaplnke Katolíckeho domu, mladí pripravili malú pozornosť vo forme biblického citátu.  Po nedeľnej sv. omši nastala chvíľa rozlúčky. Pane, vstúp do všetkých našich vzťahov a kráčaj s nami naším životom. Fotky vo fotogalérii

Celonočná adorácia

Duchovná obnova spojená s celonočnou adoráciou sa konala práve včas, aby nás všetkých „vytrhla“ zo stresu školy a predvianočných príprav, keď sa akosi ľahko zabúda na to, že Kristovi je potrebné pripraviť miesto nie len vo svojich domovoch...

Čítať ďalej...

Doživotné sľuby

Kristus neustále povoláva nových učeníkov, mužov a ženy, aby im vyliatím Svätého Ducha (porov. Rim 5,5) odovzdal Božiu agapé - schopnosť milovať ako on, ako aj priviedol ich k službe iným pokorným sebadarovaním, oslobodeným od akejkoľvek zištnosti.(Ján Pavol II, Vita Consecrata 75)

Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, 15.8.2010, sa sestry Lenka Kollárová a Zuzana Fuleková navždy zasvätili Bohu v rehoľnej rodine školských sestier sv. Františka. Rehoľnými sľubmi sa zaviazali nasledovať Krista poslušného, chudobného a čistého. Sľuby zložili do rúk generálnej predstavenej s. Mary Xavier Bomberger. Svoju obeť života pripojili k obeti Ježiša Krista, ktorá sa sprítomnila slávením Eucharistie. Hlavným celebrantom bol otec biskup Tomáš Galis.

> pozri fotogalériu

Letný prímestský tábor - Malý princ 2010

V dňoch od 26. do 30. júla Katolícky dom hosťoval posádku stroskotaného lietadla, ktorá sa práve tu, v priestoroch Zeleného domu, školského ihriska stretla s Malým princom. Kto bol členom posádky a ako prebiehalo stretnutie, dočítate sa na stránkach táborového časopisu (formát pdf).

Doplnkové informácie