Misia Juhoafrická republika


St. John´s Mission
P.O.BOX 1321
1300 Barberton, South Africa

0027 1371 24316
fax: 0027 1371 24075
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
mailto: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. "> Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. /p>

Návšteva na Misii sv. Jána v Barbertone (JAR)

V dňoch 28.12. 2010 až 7.1.2011 sme boli navštíviť našu Misiu sv. Jána v Barbertone, kde sa sestry starajú o deti nakazené HIV alebo choré na AIDS.  Pôsobia tu štyri sestry, sestra Denise -predstavená, sestra Anece ako vychovávateľka, sestra Františka ako “dievča” pre všetko a sestra Reena - zdravotná sestra pre malé deti.

Čítať ďalej...

Južná Afrika

Päť školských sestier  sv. Františka  žije a pracuje v  opatrovateľskom centre sv. Jána v Barbetone, Južnej Afrike. Dom sv. Jána je opatrovateľské centrum pre ľudí, ktorí majú AIDS alebo sú HIV pozitívni. K dnešnému dňu sa dostalo opatery v tomto centre 648 ľuďom: 451 zomrelo, 168 prešlo na alternatívnu starostlivosť a 29 tu zostalo bývať, z toho je 27 detí.V roku 2008 bolo do tejto opatery prijatých 28 ľudí; z nich deväť dospelých a dve deti zomreli. Jedno dieťa zostalo v tejto starostlivosti v centre sv. Jána a ostatní sa vrátili domov. Sedem detí je zapísaných do domáceho vzdelávacieho programu na úrovni tretej až piatej triedy, a päť mladších detí navštevuje materskú škôlku. Päť ďalších detí sa stane predškolákmi. Sestra Anece Salay  naďalej vedie vzdelávací program a  pracuje so staršími deťmi ako ich opatrovateľka.

Sestra Františka Olexová zo Slovenska má na starosti účtovníctvo centra.   Sestra Reena Kuriyan je opatrovateľkou detí a stará sa o chod  St. Joseph’s Hall a zodpovedá za jeho dennú prevádzku. Starostlivosť o malé deti a dospelých umierajúcich je veľmi náročná. Sestra Ancy Francis pomáha v St. Joseph Hall a má na starosti dospelých. Pri jej starostlivosti jej pomáhajú aj  tri miestne ženy.   Sestra Denise Olshausky je riaditeľkou centra a dohliada na program a chod opatrovateľského centra.   Aj keď hlavnou službou misie sv. Jána je opatrovateľské centrum, sestry sa zúčastňujú aj iných služieb, formálnych aj neformálnych: poradenstvo v oblasti AIDS, liturgické služby, duchovné povzbudzovanie, údržba budovy a pozemku, záhrady, starostlivosť o zvieratá, pomocné práce, varenie a pohostinstvo.   Opatrovateľské centrum sv. Jána zostáva naďalej neoddeliteľnou súčasťou životov ľudí v Barbetone a v okolitých komunitách.

Doplnkové informácie