Régia Chile

Calle Limache 1355
Vina del Mar, Chile
America Sur

0056 32 691 251 
fax: 0056 32 684 218
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Zážitky z Chile

Dnes je už 10 mesiacov čo som tu, lebo presne 7. 11. 2008 som priletela do Chile. Toľko sa toho udialo, že naozaj ani neviem odkiaľ začať. Prvý mesiac som bola vo Viña del Mar v našom regionálnom dome, kde žije šesť našich sestier, medzi nimi Sr. Clara, ktorá je pôvodom Češka, ale žije už viac ako 60 rokov v Chile. Je jednou z prvých misionárok v Chile (z našej kongregácie). Je to krásne prímorské turistické mestečko 130 km od Santiaga - hl. mesta. Hneď o necelý mesiac 4. 12. 2008 som cestovala do Antofagasty, kde je naša misia.
Sme tu v komunite tri: Sr. Nancy, sr. Ana Maria a ja. Celý december boli vo farnosti rôzne aktivity, tak som sa v dome veľmi nezohriala (hoci bolo strašne horúco;-)).
Sestry spolupracovali so saleziánmi, ktorí tu boli štyria. Naša farnosť nemá stáleho kňaza, tak spovedali a slúžili sv. omše bratia saleziáni.
Prvý raz v mojom živote bolo na Vianoce viac než 30•C. Na polnočnú sme šli v košeli s krátkym rukávom...

Čítať ďalej...

Chile

Medzi sestrami v Chile pôsobí S. Daniela zo Slovenska, ktorá pricestovala do Régie v októbri 2008.

Dvanástim sestrám régie sa z daru Božej milosti podarilo dokončiť stavbu nového lýcea v Placille, ktoré od septembra 2008 navštevuje 35 študentov v prvom ročníku. Sestry tak uskutočnili jednu z výziev, ktorou bola náväznosť vyššieho vzdelania so školou svätej Kláry v Placille.

Kvôli vysokému počtu zapísaných študentov v škole vo Viňa del Mar a tiež kvôli príjemnejšiemu prostrediu pre študentov a učiteľov, sestry budujú dve nové triedy.

Služba sestier sa sústredí na výchovu k úcte k rodinnému životu. Tento cieľ uskutočňujú sestry prostredníctvom katechéz rodinám, mesačných stretnutí s rodičmi a deťmi a jednodenných duchovných obnov. Trvale sa sústreďujú na formáciu kresťanskej rodiny so solídnym základom viery. Pokračujú vo vízii Matky Antónie Lamplovej "dávať dobrú výchovu vo viere mladým ženám, a tým formovať dobré kresťanské rodiny pre spoločnosť", čo vidia pre dnešný svet rovnako potrebné a naliehavé, ako tomu bolo v minulosti.

Stála formácia je pre sestry v Chile tiež jednou z priorít. Stretnutie vedené pátrom Fernandom Candia OFM na tému "Regula a život sv. Františka" ich motivovalo, aby viac radikálne žili františkánske hodnoty chudoby, komtemplácie a pokory.

Zdieľanie charizmy je centrálnym bodom každodenného života sestier. Každá sestra sa ho snaží žiť a svedčiť o ňom vo svojich rôznych službách. Toto uskutočňuje napr. jedna zo sestier, ktorá pracuje v dome "Sacro Cuore" pre seniorov. Snaží sa prinášať radosť, družnosť a duchovnú stravu tým, ktorí tu prežívajú svoje posledné dni v osamotení a prináša im pokoj a útechu. Toto uskutočňujú tiež sestry pri výchove a katechézach v školách a vo farskej katechéze. Ovocie tohto úsilia môžu vidieť v pridružených členoch, ktorých počet neustále rastie vo Viňa del Mar a v Antofagaste. Stála výzva byť nositeľkami pokoja nás pobáda pomáhať tým, ktorí potrebujú zmierenie so sebou samými a so svetom. Príkladom toho sú návštevy sestier Soni a Kláry vo väzení, kde prinášali ženám pozbavených slobody pokoj, radosť a novú nádej.

Sestry tiež pripravovali 75 mladých ľudí na prijatie sviatosti birmovania, s ďalšími sestrami a katechétmi navštívili dom pre mentálne postihnutých.

V školách, ktoré vedú sestry,  sa na začiatku každého dňa zdravia "Pokoj a dobro", čo motivuje učiteľov a študentov zostávať v ňom a byť nositeľmi pokoja.

V službe vyučovania je ťažké nájsť si čas na modlitbu počas dňa, ale i v hluku dievčať sa snažia o zjednotenie s Bohom, ako ich to vyzýva Matka Františka Lampel. Preto sa každá komunita podľa svojich možností snaží konať adorácie, aby boli spojené v modlitbe s celou kongregáciou, aby sa modlili za požiadavky doby, nové povolania a aby ďakovali a chválili Boha.     

Doplnkové informácie