Veľké poďakovanie ľuďom so "širokým" srdcom...

Chceme sa veľmi poďakovať každému, kto sa zapojil do hlasovania, pomoci, či zberania hlasov...
Obidva projekty prešli: ZŠ v Širokom získala 2341 hlasov (2. miesto v kategórii SPPoločne pre domovinu) a je to na viacúčelovú externú učebňu, enviroprogram, úpravu exteriéru... a MŠ v Širokom pre detské ihrisko získala 2547 hlasov (5. miesto v kategórii SPPoločne pre ľudí).  Tu sú výsledky hlasovania.

Doplnkové informácie