Новости из Караганды

Milé sestry a naši sympatizanti, píšeme pár riadkov z našej misijnej stanice z Karagandy v Kazachstane. Chceme Vám dať nahliadnuť do nášho života tu uprostred tuhých mrazov a nádhernej slnkom prežiarenej ázijskej krajiny.

Začiatkom decembra sme tu mali vzácnu návštevu z Ríma. Zavítal medzi nás  kardinál Tarcisio Bertone, SDB. Mali sme s ním slávnostný obed v seminári – jedinom v celom Kazachstane, v ktorom študuje štrnásť seminaristov. Zúčastnili sa ho všetci kňazi i sestry pôsobiaci v našej diecéze. Bolo veľmi milé stretnúť sa s misionármi z rôznych kútov sveta – z Filipín, Indie, Poľska, Ukrajiny, Španielska, Slovenska. Atmosféra stretnutia bola veľmi pokojná a srdečná. Po krátkej popoludňajšej sieste otec kardinál odlúžil v našom Katedrálnom chráme svätého Jozefa v Karagande svätú omšu, ktorej sa zúčastnili aj veriaci z okolitých farností. Zaujímavé bolo, že po homílii vypadol elektrický prúd a teda zhasli všetky svetlá. Otec kardinál zostal pokojný a so slovami: „Cítim sa ako medzi prvými kresťanmi v katakombách,“ slúžil svätú omšu ďalej. Počas premenenia svetlá náhle zasvietili – veď Ježiš – Svetlo sveta, prišiel medzi nás pod spôsobmi chleba a vína (fotogaléria).

V našom eparchiálnom centre prebiehalo niekoľko kurzov kazašského jazyka. V Kazachstane sa stále hovorí po rusky, ako aj vo viacerých krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, ale postupne sa rozvíja vlastný jazyk, ktorým hovorí stále väčšie percento tunajšej populácie. Preto v rámci inkulturácie je dobré, že sa usporadúvajú tieto kurzy, ktoré umožňujú hlavne cudzincom lepšie preniknúť do kultúry a jazyka tunašej krajiny. Keďže sa posledný kurz konal v čase adventu, sestry počas prestávok nahliadli do tvorivej dielne, kde sa s veľkým nadšením naučili pliesť adventné vence. Na záver kurzu bol večierok, na príprave ktorého sme sa podieľali aj my (pozri foto).

Sestry z rôznych kongregácií, žijúce v Karagande, majú veľmi peknú tradíciu. Raz za dva mesiace sa stretávajú na spoločnom stretnutí, kde si odovzdávajú rôzne skúsenosti z pastorácie, či katechézy. Posledné stretnutie bolo práve v našej komunite. Začali sme spoločnou piesňou v kaplnke a modlitbou „Zdravas Mária“ v rozličných jazykoch – po anglicky, nemecky, ukrajinsky, slovensky, francúzsky, rusky a pre nás asi najzaujímavejšie po korejsky. Potom nás kórejské sestry z Kongregácie sv. Pavla de Chartre učili vyrábať darčekové škatuľky z papiera. A tu si možete pozrieť výsledok.

Aj náš dom sa pred Vianocami premenil na tvorivú dielňu, v ktorej sme vyrábali jurty (domy pôvodných obyvateľov z ťavej srsti vo forme stanu) pre všetkých našich dobrodincov a známych.

Ale naša tvorivá dielňa prekračuje aj prah nášho domu. Sestra Pavlína bola s mladými na trojdňovej duchovnej obnove, kde okrem duchovného programu mali mladí možnosť naučiť sa viazať ružence. To zaujalo nielen dievčatá ale dokonca aj chlapcov (viď. foto).

Náš spoločný Štedrý večer bol výnimočný tým, že sme na večeru pozvali viacerých kňazov. A tak bol naozaj štedrý vo vzájomnom zdieľaní, láske a úprimnom spoločenstve (viď. foto). Napriek tomu, že sme sa zišli z rôznych krajín, menu bolo číro slovenské - kapustnica, ryba a šalát, bobáľky a nechýbali ani oplátky s medom. Uvedomili sme si, že nie všetci majú také tradície a zvyky ako lepšie prežívať tento Bohom požehnaný čas. Častokrát si ani neuvedomíme, aké bohatstvo máme doma. Niekedy lepšie vidíme veci, udalosti a ľudí z väčšej vzdialenosti.

Otec arcibiskup Ján Pavel Lenga so svojím pomocným biskupom otcom Atanáziom Schneiderom, pozvali všetkých kňazov a sestry diecézy na vianočný obed. Naša komunita organizovala celý priebeh stretnutia, ktorého sa zúčastnilo asi 45 ľudí, pričom len slovákov bolo 10. Dve sestry z Kongregácie Školských sestier de Notre Dame, otec Vladimír Nemec - kňaz pôsobiaci v neďalekom mestečku, traja laickí misijní dobrovoľníci a nakoniec my štyri.
Program stretnutia bol veľmi pestrý (pozri foto).  Začal modlitbou, prednáškou, pokračoval pracovným stretnutím a zavŕšil sa obedom, ktorý bol obohatený spevom kolied a prezentáciou fotografií o celoročných aktivitách v našej diecéze.

Počas vianočného obdobia sme mali možnosť zúčastniť sa na hudobnom vianočnom koncerte, skoro ekumenickom, pretože okrem nás rímokatolíkov, tam boli prítomní aj grékokatolíci a pravoslávni.
Absolvovali sme aj návštevu tunajších sestier z Kongregácie Eucharistického Ježiša v ich dome a veľmi nás potešila skupina grékokatolíckych koledníkov, ktorých sme si zvečnili naším objektívom.

Ďakujeme Bohu za všetky tieto stretnutia, ktoré nám otvárajú nové obzory pre lepšie spoznávanie ľudí a kultúry tejto krajiny.

Doplnkové informácie