Stredná Ázia

Služba 13 sestier rozmiestnených do 4 komunít pokračovala aj v tomto roku tak ako doposiaľ:

V Kazachstane: v Karagande - v Kurii a vo vydavateľstve Kredo, v Almate - v dome, v ambulancii, v kuchyni pre chudobných, v detskom domove v  Kapcigaji, v kostole, v katechézach v Almate i v okolitých dedinách. Fotografie povedia viac.

 

V Kyrgyzii: v Biskeku – práca s deťmi v Centre Pro Homine, v kostole, v katechizácii v Biškeku i okolitých dedinách, v Talase – práca s deťmi v Centre Pro Homine, v kostole, v katechizácii v Talase  i v okolitých dedinách i po rodinách, vyčovanie v kňazskom seminári v Karagande. Sestry sa snažia pomáhať hlavne biedným a núdznym týchto krajín. Nachádzajú rôzne spôsoby, ako pomôcť, duchovne pozdvihnúť deti a dospelých týchto krajín, napr. duchovné obnovy, výstavky, letné tábory. V júni v čase letných prázdnin karagandinsku komunitu posilnila s. Samuela zo Slovenska. 14. októbra sa vrátila sestra Anežka zo Slovenska, aby ostala slúžiť v komunite Almata v ambulancii. Viac vo fotoalbume.

Doplnkové informácie