Zakladateľka

zakladateľkaAntónia Lamplová sa narodila 28. augusta 1807 a mala sedem súrodencov. Všetci dostali starostlivú výchovu, ku ktorej patrila aj znalosť cudzích jazykov. Spolu so svojimi dvoma sestrami odišli do Grazu, aby pracovali v súkromnej škole, ktorú viedla Anna Engelová v Neutorgasse. Antónia bola vzdelaná, rozumela výtvarnému umeniu a hudbe a zvlášť jemným ručným prácam. Bola múdra a bohatá na idey, ale tiež nesmelá. Postupne sa stávala stále viac "dušou školy".

Získala si dôveru rodičov a ako 33-ročná prevzala vedenie školy. Mala na vyučovanie a výchovu zvláštny talent. Z jej priania, byť tu spolu so svojimi spolupracovníčkami - členkami tretieho rádu sv. Františka - vždy celkom pre deti, kresťansky ich vychovávať a pripravovať dievčatá, aby sa stali dobrými matkami, vyrástla myšlienka, založiť náboženské spoločenstvo. Bola dôsledná pri realizácii svojho plánu a bola schopná zodpovedať každú otázku zvonku, ktorá sa týkala zabezpečenia spoločenstva. Živobytie malo byť zaistené predovšetkým skrze prácu sestier, ale aj majetkom, ktorý si sestry prinášali do spoločenstva, ako aj školným a poplatkami za stravu. Vyhotovila podrobný a konkrétny štatút pre život sestier v spoločenstve "Grácke školské sestry". Spoločenstvo matky Františky.

Jej predstava života v spoločenstve bola iná ako predstavy tej doby. Nikdy nehovorila o kláštore, ale o živote "uprostred ľudí v úsilí o stále spojenie s Bohom." Vyžadovala od sestier kontempláciu - spojenie s Bohom - v akcii "uprostred hluku detí", a bola prísna pri prijímaní kandidátok na život v spoločenstve. Len nič na polovicu! Ona sama sa nebála žiadnej námahy a stála matersky pri sestrách. To sa ukázalo zvlášť, keď niektorú sestru alebo celý inštitút ťažili výčitky alebo ohovárania zvonku, čo v čase pred revolučným rokom 1848 nebolo zriedkavé. Bola silná, ale aj dosť jednoduchá a pokorná na to, aby prijala každú pomoc od biskupa.

Doplnkové informácie