História

Kongregácia bola založená 29. 9. 1843 v Grazi v Rakúsku. Pri jej zrode stála Františka Antónia Lamplová spolu s niekoľkými učiteľkami súkromnej dievčenskej školy, ktoré boli členkami III. rádu sv. Františka (františkánskymi terciárkami). Nadšené životom a odkazom sv. Františka postavili sestry kongregáciu na tejto spiritualite. V úsilí odpovedať na potreby doby, venovali sa predovšetkým výchove a vzdelávaniu detí z nižších vrstiev. Pri svojej službe sa usilovali o ustavičné spojenie s Bohom. Svedčí o tom aj motto zakladateľky: "Som tu s Bohom pre vás." Do kongregácie vstupovali dievčatá z rôznych krajín Habsburskej monarchie, medzi nimi i 3 rodné sestry Záhalkové z Hornej Sloupnice. Túžili, aby sa činnosť kongregácie začala aj v Čechách, a preto na základe súhlasu predstavených v Grazi založili v roku 1888 novú vetvu kongregácie v Slatiňanoch, neďaleko Pardubíc. Prvou predstavenou sa stala sestra Hyacinta Záhalková.
 
Sestry pôsobili na rôznych miestach v Čechách. Postupom času sa ich činnosť rozšírila do ďalších krajín. Na Slovensko ich v roku 1919 pozval Mons. Andrej Hlinka, aby vyučovali v ľudovej dievčenskej škole v Ružomberku. V ďalších rokoch vznikli komunity v Poprade, Liptovskej Tepličke, Liskovej pri Ružomberku, Žiline. Sestry vyučovali na rôznych stupňoch škôl až do roku 1950, kedy im vláda zakázala pôsobiť v školách. Následne boli sústredené do Kláštora pod Znievom a v roku 1951 vyvezené do továrne na spracovanie ľanu v Sudkove (neďaleko Šumperku) v Severných Čechách. Od roku 1954 boli postupne rozmiestňované do rôznych služieb v ústavoch sociálnej starostlivosti a domovoch dôchodcov v Čechách a na Morave. Na Slovensku v období komunistického režimu pôsobili prevažne tajne. Po roku 1989 sa opäť vrátili na Slovensko, aby obnovili, resp. zviditeľnili svoju činnosť.

Doplnkové informácie